Structura organizatorica

Date de identificare ale societății:

 

Nr. de înregistrare la O.R.C: J26-440/19.04.1998
Cod Unic de înregistrare Fiscală: RO10679295
Nr. de înregistrare în Registrul CNVM: PJR01SSIF/260045
Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Capital social subscris și vărsat: 400.000 lei
Cod CAEN: 6499 - Alte intermedieri financiare

Acționarii SSIF Goldring

Denumire Acționar

Nr. acțiuni

Procent

1. Zahan Virgil-Adrian

520

65.000%

2. Jakab Ștefan

123

15.375%

3.  Martha Orsolya Katalin

 49

 6.125%

4. Sabău Cristian Vasile

41

 5.250%

5. Mesaroş Dragoş Ovidiu

40

5.000%

6. Kelemen Emoke

24

3.000%

7. Todor Soo Ignatie

3

0.375%

TOTAL

800

100%

 

 

Administratori:

JAKAB Ștefan

PREȘEDINTE

Decizia ASF 1510/24.07.2008

ZAHAN Virgil Adrian

MEMBRU

Autorizatia ASF 107/11.09.2019

SZASZ Erzsebet

MEMBRU

Decizia ASF 289/07.12.2017

 

Conducerea superioara:

ZAHAN Virgil Adrian

Decizia ASF 168/05.02.2009

SABĂU Vasile-Cristian

Decizia ASF 168/05.02.2009

 

Auditori

Auditor Financiar:

SC Audit Consult Grup SRL

Auditor Intern:

SC Solid Cont Expert SRL

Comitet de Audit:

 Szasz Erszebet

Jakab Stefan

 

 

Administrator de risc:

MAN Mihaela Veronica

Decizia ASF 107/20.06.2017

 

Responsabil cu conformitatea:

MAN Mihaela Veronica

Autorizată prin autorizaţia ASF nr. 44/02.03.2017


Agenti delegați:

HANGANU Lucian

Decizia ASF 81/24.04.2017

PFR02ADEL/221156

MUCALĂU Florin

Decizia ASF 187/04.08.2014

PFR02ADEL/071038

MILEA Ionuț -Bogdan

Decizia ASF 271/27.11.2014

PFR02ADEL/401078

FUNDĂTUREANU Elena

Decizia ASF 90/05.06.2015

PFR02ADEL/241085

GOLEA Cosmin-Toma

Decizia ASF 189/22.09.2015

PFR02ADEL/321131

GEORGESCU Adrian - Mihail

Decizia ASF 239/12.11.2015

PFR02ADEL/291133

BOTNARENCO Mihai

Decizia ASF 239/12.11.2015

PFR02ADEL/291134

PINTEA Sandu Gabriel

Decizia ASF 57/28.04.2016

PFR02ADEL/121144

FELEA Laurențiu-Marian

SABĂU Cristian-Vasile

MATEI Flavius

Decizia ASF 209/27.07.2018

Decizia ASF 54/01.10.2019

Decizia ASF 74/19.12.2019

PFR02ADEL/171635

 

PFR03ADFA/260011

 

PFR03ADFA/260012

FUDULU Daniela -Adina

Decizia ASF 145/03.10.2016

PFR02ADEL/021149

BACIU Bogdan Octavian

Atestat nr. 46/16.07.2019 

PFR03ADFA/080008

 

Consultanți de investiții:

MESAROȘ Ovidiu-Dragoș

Decizia ASF 1015/09.08.2019

PFR02PFSC/260584

 

 


Brokeri:

MESAROȘ Ovidiu Dragoș

 

BOCICOR Sebastian -Corneliu

 

CIOCUȚĂ Szabolcs Levente

 

OROIAN Antonio Răzvan

 

COJOC Radu-Mihai

 

DAN Florin (Agenție Sibiu)

 

BOLOȘ Corina (Agenție Cluj)

 

GOLDRING SA este autorizată ca societate de servicii de investiţii financiare, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, denumită în continuare ASF (Str. Foişorului nr.2, sector 3, Bucureşti, Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36; office@asfromania.ro) prin Decizia nr. 2734/08.08.2003, cu modificările ulterioare.

GOLDRING deține calitatea de membru și acționar al Fondului de Compensare a Investitorilor (www.fond-fci.ro) care va compensa în mod egal şi nediscriminatoriu orice client cu care GOLDRING a încheiat un contract de prestări de servicii de investiţii financiare conform prevederilor legale.

In cazul incapacităţii GOLDRING SSIF de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate investitorilor, FCI asigură acestora o despăgubire în limita plafonului de 20.000 EUR/investitor individual.

Echivalentul în lei a obligației de compensare pentru fondurile bănești în valută se va calcula utilizându-se cursul de referință publicat de BNR pentru respectiva monedă străină.

Informatii referioare la modalitatea de plata a compensatiilor, precum si cu privire la procedurile Fondului se pot obţine de la : S.C. Fondul de Compensare al Investitorilor S.A., CUI :18005590 din 03.10.2005, Nr. Reg Comerţului J 40/16596/30.09.2005, Bucureşti, sectorul 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, Et. 3, cam 1-2, Tel : 40-21-3157340, sau pe site www.fond-fci.ro.

 

Ofiţer GDPR

Ciocuţa Szabolcs Levente

Autorizat prin Decizia internă 461/16.08.2018

 

Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor, in concordanta cu informatiile prezentate in Politica de cookie. Sunt de acord